გამოყენების პირობები

აღნიშნული პოლიტიკა განმარტავს იმას, თუ როგორ იყენებს შპს „ვინივერია“ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, რომელსაც გვაწვდით ჩვენი სერვისების სარგებლობის დროს.

გამოყენების პირობები:

www.winiveria.ge წარმოადგენს შპს „ვინივერია“-ს ინტელექტუალურ საკუთრებას. დაუშვებელია ნებართვის გარეშე ნებისმიერი ტექსტური თუ ვიზუალური მასალის გადმოწერა და გამოყენება – როგორც კომერციულ საქმიანობაში, ასევე პირადი მიზნებისთვის. საიტის გამოყენებით ადასტურებთ იმას, რომ ხართ სრულწლოვანი პირი.”

პრივატულობა:

ჩვენ პატივს ვცემთ თქვენს პირადულობას, შესაბამისად ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომელსაც რეგისტრირებისას გვიზიარებთ, გამოიყენება მხოლოდ ჩვენს მიერ და არ გაიცემა მესამე მხარეზე, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

უსაფრთხოება:

ჩვენ არ მიგვიწვდება ხელი თქვენს საბანკო ანგარიშზე, საბანკო ოპერაციები ხორციელდება დაცულ სერვერზე – TBC  ბანკის მხარდაჭერით.

ცვლილებები წესებში:

ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ შევცვალოთ აღნიშნული წესები საჭიროებისამებრ, შესაბამისად, გთხოვთ, გადაამოწმოთ იგი პერიოდულად. ყოველი განმარტება ძალაში შედის მისი განთავსების მომენტიდან. განახლების თარიღი მითითებულია დოკუმენტის დასაწყისში.